Ecokathedraal Mildam

Geuzengat

Eise Eisinga Planetarium

De kerk van Hegebeintum

Heringastate (Poptaslot)

Sint Anthony Gasthuis

De Friesche Club

Moddergat

Halbertsmastraat Leeuwarden

Emmakade Leeuwarden